Sharon Shane Bouterse: Mijn ontwaken.

Mijn spirituele reis en ontwaken is begonnen met de persoonlijke leringen van Drunvalo Melchizedek. Ruim twintig jaar geleden maakte ik kennis met het beoefenen van de ‘Flower of Life’ meditatie en het ervaren van ‘Mer ka bah’ energieën, dit was voor mij een levensveranderende ervaring. Ik ervaarde en voelde zo’n diepe verbinding met alle oude wijsheid die Drunvalo deelde, dat het de richting van mijn leven voorgoed heeft veranderd. Sindsdien heb ik het diepe verlangen gevoeld om deel uit te maken van de ontwakende golf in het bewustzijn van de mensheid.

Als kind al heb ik altijd een diepe verbinding met de natuur ervaren, de schoonheid hiervan roerde me vaak tot het diepst van mijn wezen. Daarnaast heb ik ook mijn hele leven al ‘heldere dromen’ gehad. Dromen waarin gidsen mij begeleiden, onderricht geven, ik dingen aangereikt krijg uit de toekomst, hogere sferen of een uitleg over de fase waarin ik op dat moment verkeer.

Verbinden

Het is voor mij altijd natuurlijk geweest om me energetisch te verbinden met andere lagen en dimensies uit de fijnstoffelijke wereld evenals met voorouders. Ik ben er als het ware een ‘relatie’ mee aangegaan. Een uitwisseling waarin ik de waarde en schoonheid eerde en bejubelde en er in andere momenten een ‘beroep’ op kon doen. Een beroep op alle fijnstoffelijke verschijningsvormen van de Spirit die elk hun eigen unieke wijsheid en kracht bezitten. Er is een overvloed aan energieën en krachten gebaseerd op onvoorwaardelijke liefde die open staan voor een verbinding met ons, waar we een waardevolle, ondersteunende en liefhebbende relatie mee kunnen onderhouden.

Vanuit deze relaties vloeit er energie in mij en door mij, in de vorm van gedichten, verhalen, zielenreizen, inspiratie, prayers, blessings, invocaties, heling, klank en humor. Vanuit deze ‘openheid’ verbind ik mij met anderen tijdens healing sessies, readings, visualisaties en soul mirroring. Ik creëer een hart en ziel verbinding van waaruit heel veel mogelijk is.

Ayahuasca

Rond dezelfde tijd dat ik me ben gaan verbinden met ‘The Flower of Life’ meditaties ben ik tevens diep geopend door het plantmedicijn Ayahuasca. Tijdens mijn eerste ceremonie raakte en voelde ik mij energetisch intens diep verbonden met mijn sjamanistische wortels en dit herenigde me met de helende energie van de Adelaar. Sindsdien heb ik veel gewerkt en begeleid met Ayahuasca en andere plantaardige medicijnen.

De belangrijkste ‘inwijdingen’ vonden plaats door de ontberingen van het leven en het diepe verlangen om deze te transformeren. Enkele doorleefde thema’s in mijn leven: de zelfdoding van mijn moeder op veertienjarige leeftijd, afwezigheid van- en mishandeling door mijn vader en zijn overlijden op twintigjarige leeftijd, de geërfde slavernij-energieën, langdurige ziekte en dood van familie en geliefden, mentaal gewelddadige relaties, narcisme, energetisch misbruik, emotionele verwaarlozing, confrontatie met verslavingen, criminaliteit, overige toxische en manipulerende relatie dynamieken, co-dependentie en een daaruit ontstaand gebrek aan zelfliefde en eigenwaarde.

Doordat ik zoveel verschillende thema’s doorleefd heb kijk ik nergens meer vreemd van op. Inmiddels ben ik vol compassie, oordeelloos, taboeloos en geestelijk en lichamelijk vrij in mijn inzichten en benadering.

Transformatie & heling

Met mijn wens tot het transformeren van deze thema’s, van beperkend naar oneindige mogelijkheden en de verantwoordelijkheid hiervoor dragen, heb ik het pad van ‘De gewonde genezer’ gelopen. Een pad dat nog steeds doorloopt. Ondanks dat ik van een plek van een ‘diepe verwonding’ kom heeft dit me niet beroofd van intense levensvreugde, enthousiasme en dankbaarheid. Genezing is voor mij een diep, soms zwaar doch mooi, licht en vreugdevol proces.

Het is de schoonheid van genezing en een liefdevolle, hoopvolle luchthartigheid die ik graag met anderen deel.

De verwondingen die we als mens kunnen hebben zijn al zwaar en donker genoeg, voor mij is het juist de ‘verlichting’ hiervan die zo heilzaam werkt. Evenals het verbinden met de overvloed die erin en om ons heen aanwezig is. De medemens helpen zichzelf te bevrijden van oude pijn, beperkende overtuigingen en karmische gehechtheden. En tijdens en na het helingsproces vieren wie ze in essentie zijn en het inzien van de kracht en moed om dit proces met zichzelf aan te gaan. Het is het vieren van deze heling!

Schrijver & dichter

Ik ben een geboren schrijver van poëzie, gebeden, zegeningen, mantra’s, korte verhalen met daarin levenswijsheid, maar ook van het dagelijkse plezier en ook de fouten die ik gelukkig nog steeds mag maken. Mijn kennis is veelzijdig. Kennis gebaseerd op inzichten en opgedane wijsheid die ik deel omdat ik veel te ‘sharen’ heb. Vandaar de naam ‘By-Share’ mijn leven staat zodoende in het teken van ‘delen – sharen’.

Energy Facilitator Teaching

Momenteel vervul ik mijn tweede jaar van de cursus ‘Energy Facilitator Teaching’ van Altazar Rossiter, aan zijn mysterieschool. Daarnaast organiseer ik verschillende workshops, waarbij ik anderen ondersteun om energieën en karmische banden met onderwerpen als onderdrukking, seksueel misbruik, emotioneel misbruik, gebrek aan zelfliefde te transformeren. Tevens ondersteun ik mijn medemens om zich opnieuw te verbinden met de essentie en de vervulling van hun persoonlijke zielspad en het creëren van een leven vanuit voldoening. Mijn benadering is intiem, liefdevol en tegelijk scherp. Ik heb een ‘out of the box’ radarvisie, gevoed door mijn innerlijk kompas, die ik gebruik om mensen op een directe, maar zachte en liefdevolle manier te leiden van trauma, donkerte en moedeloosheid naar licht, hun mogelijkheden en vervulling en dit met compassie en vooral humor.

Ondersteunen, leren & toepassen

Ik ben altijd op zoek naar praktische toepassingen voor het alledaagse leven, het leren omdenken van vastgeroeste patronen en de ingesleten en beperkende gewoonten. Ondersteunen met het vinden van manieren om met levensvreugde de innerlijke en uiterlijke omstandigheden te verheffen en zo authentiek vanuit hart en ziel te leven. Zodat je innerlijke rijkdom kunt leren ervaren en openen. Met als uiteindelijke doel, dat je dit ook kan en mag materialiseren in je dagelijkse leven. Alles wat ik aanreik komt uit mijn eigen rijke levenservaring en mijn vele diepe transformatieprocessen en de daaruit voortvloeiende veelvoud van technieken die ik me heb eigen gemaakt, waardoor er een wijsheid van energieën door mij heen is gaan stromen en die ik nu naar behoefte en gepast op maat kan inzetten.

Lees meer over Workshops.

Home/Start. | Lees meer over By-Share. | Lees meer over Sharon. | Workshops & Readings. | Healing Wounds / Reclaiming Energy. | Cleansing Clearing Sexual Energy. | Soul Purpose Journey. | Human Design Readings. | Human Design Tailormade (Services). | Blog. | Contact. | Privacy.