Human Design Readings – Custom, Extended, Family en Invocation.

Aan de hand van je persoonlijke gegevens, geboortedatum, tijd en geboorte plek (ook zonder exacte tijd is het mogelijk een degelijke analyse te maken met daarin de belangrijke sleutel elementen, maar een tijdstip of tijdsindicatie geniet wel de voorkeur) maak ik een gedegen tailormade analyse waarbij ik tot in detail inzoom op jouw systeem en al deze inzichten structureer.

Deze readings ontvang je in de vorm van een geluidsopname van een uur zodat je deze oneindig kunt naluisteren naar behoefte. Zodoende is een duurzame integratie gewaarborgd. Na verloop van tijd zul je nog steeds in staat zijn om tot diepere inzichten te komen aangaande je design en de mogelijkheden waarin je Human Design kunt toepassen integreren in je alledaagse bestaan.

Een reading is veelomvattend en de opname stelt je in staat om in je eigen tempo de informatie op je te laten inwerken. Omdat het een systeem is dat erg uitnodigt tot toepassen in de praktijk kunnen hierover juist praktische vragen ontstaan. Je bent welkom deze aan mij te stellen als onderdeel van je reading. Dus ‘redelijke’ verdiepende detailvragen en verheldering van onduidelijkheden achteraf zijn inbegrepen.

Human design reading ‘custom’.

Hierbij is inbegrepen een met zorg en aandacht gedegen tailormade analyse waarbij ik tot in detail inzoom op jouw systeem en al deze inzichten structureer, aangeboden in een geluidsopname zodat je deze oneindig kunt naluisteren naar behoefte en het zodoende een duurzame integratie waarborgt. Indien nodig verdiepende detailvragen en verheldering van onduidelijkheden achteraf.

Prijs Human Design reading 60 min €179. Aanmelden: MELD JE AAN onder vermelding van aanvraag HD-reading custom. Hierin graag de volgende persoonsgegevens toevoegen: geboortedatum, tijd, plaats en voor en achternaam. (ook zonder exacte tijd is het mogelijk een degelijke analyse te maken met daarin de belangrijke sleutel elementen maar een tijdstip of tijdsindicatie geniet wel de voorkeur)

Human design reading ‘extended’.

Hierbij is inbegrepen een met zorg en aandacht gedegen tailormade analyse waarbij ik tot in detail inzoom op jouw systeem en al deze inzichten structureer, aangeboden in een geluidsopname zodat je deze oneindig kunt naluisteren naar behoefte en het zodoende een duurzame integratie waarborgt. Indien nodig verdiepende detailvragen en verheldering van onduidelijkheden achteraf.

Deze reading wordt voorafgaand ondersteunend met een persoonlijk vervaardigd protocol dat je ondersteunt in het ontvangen van de informatie vanuit je ziel en het oplossen van materiele weerstand en energetische blokkades hierop.

De reading wordt afgesloten met een persoonlijke affirmatie om de kern elementen uit je analyse te helpen integreren en verankeren in je alledag en persoonlijkheid.

Prijs Human Design Reading ‘extended’ 60 min €199. Aanmelden: MELD JE AAN onder vermelding van aanvraag HD-reading extended. Hierin graag de volgende persoonsgegevens toevoegen: geboortedatum, tijd, plaats en voor en achternaam. (ook zonder exacte tijd is het mogelijk een degelijke analyse te maken met daarin de belangrijke sleutel elementen maar een tijdstip of tijdsindicatie geniet wel de voorkeur)

Human design ‘family reading’.

Het ontwikkelen van inzicht in het design van je gezin en kinderen kan enorm verrijkend zijn. Het draagt ertoe bij dat kinderen veel minder geconditioneerd worden in patronen en gedragingen die niet in overeenstemming zijn met hun oorspronkelijke blauwdruk. Ze leren dan van huis uit hoe zij, volgens hun blauwdruk, het beste beslissingen kunnen en nemen en hoe zij invulling en expressie kunnen geven aan hun authentieke zelf.

Jong geleerd oud gedaan is in deze uiterst waar en waardevol. Hoeveel jonge mensen zijn niet enorm zoekende en voelen zich langere tijd verloren in de complexiteit van het leven.Veel van ons menselijk ‘leed’ komt voort uit het maken van ‘niet authentieke’ keuzes die een diepe en langdurige impact hebben op ons leven. Denk hierbij aan het aangaan van een studie, baan die niet bij je past, het kopen van een huis een partnerkeuze, allemaal keuzes die verstrikkingen en langdurige verstrekkende gevolgen kunnen hebben.

Ter illustratie, beide mijn dochters zijn een ander ‘type’ dan ik, qua design. Een uiting van mij is; van alles onderzoeken en aangaan en mijn nek uitsteken, dit maakt dat ik ook vaker faal en dingen niet werken of anders uitpakken dan ik dacht en hoopte. Een waardevolle ervaring voor mij is al doende te leren en dat ook ‘mislukkingen’ hele waardevolle informatie bevatten. Mijn dochters echter hebben een ander design en hebben veel meer succeservaringen ‘nodig ’als bekrachtiging van ‘de rol’ die zij vervullen en die hun voldoening schenkt. Toen ik me niet bewust was van hun design en er bij hun iets niet lukte had ik heel erg de insteek van fouten leer je, hup weer verder en op naar de volgende ervaring! Liefdevol en goed bedoelt maar eigenlijk haaks op hun behoefte en voor hun afbrekend in plaats van opbouwend zoals ik het bedoelde.

Simpel inzicht in hun design geeft mij als moeder legio inzichten en mogelijkheden om meer in harmonie met ze te verbinden, ze bewust te begeleiden op een manier die past bij wie zij in hun essentie zijn. Het creëert ook meer rust en begrip omdat we allemaal meer besef krijgen dat we anders ‘bedraad’ zijn, niet beter of slechter, maar vooral anders en hoe we op een opbouwende manier met deze verschillen kunnen omgaan.

Prijs Human Design Family Reading op aanvraag. Aanmelden: MELD JE AAN onder vermelding van aanvraag HD-reading family. Hierin graag de volgende persoonsgegevens toevoegen: geboortedatum, tijd, plaats en voor en achternaam. (ook zonder exacte tijd is het mogelijk een degelijke analyse te maken met daarin de belangrijke sleutel elementen maar een tijdstip of tijdsindicatie geniet wel de voorkeur)

Aanvullende verdieping op HD readings: Human Design Invocation.

Het clearen van conditionering & invocation blauwprint.

We zijn allen diep geconditioneerd geraakt door onze opvoeding, verwachtingen van onze ouders, familie, naasten, docenten, partners en de maatschappelijke verwachtingen die een collectieve druk uitoefenen op onze identiteit en ons bestaan. Deze externe druk maakt dat we veelal niet in overeenstemming met onze originele blauwprint leven en we het vaak lastig vinden de juiste richting in ons leven te vinden en/of te volgen.

Als je eenmaal op de hoogte bent van je ‘handleiding’ vanuit Human Design kun je deze gaan toepassen op je alledaagse bestaan, maar je levenslange conditionering zal je zeker nog parten spelen. In een conditionering clearing sessie ga ik samen met jou een diepe release doen op mentaal, emotioneel, spiritueel en cellulair niveau. Hiermee worden blokkades en patronen opgelost die in de weg staan van het leven en materialiseren van je zielen blauwprint. De clearing wordt afgerond met een diepe zielen invocatie, er vindt een energetische hereniging plaats met je originele blauwprint en het daarbij horende ziele pad en mogelijkheden. Het opent je om je blessings van authenticiteit te ontvangen en verankeren in het hier en nu.

Prijs Human Design Invocation 60-75 min €120. (opties face to face /online zoom sessie)

Aanmelden: MELD JE AAN onder vermelding van aanvraag HD-invocation.

Lees Tailor-made Human Design Readings (introductie).

Home/Start. | Lees meer over By-Share. | Lees meer over Sharon. | Workshops & Readings. | Healing Wounds / Reclaiming Energy. | Cleansing Clearing Sexual Energy. | Soul Purpose Journey. | Human Design Readings. | Human Design Tailormade (Services). | Blog. | Contact. | Privacy.