Tailor-made Human Design Readings.

Human Design is een verfijnde en geavanceerde combinatie van verschillende esoterische en reguliere wetenschappen waaronder astrologie, de Vedische chakraleer, de Chinese I Tjing, de Joodse Kabbala, astronomie, kwantummechanica, biochemie en zelfs genetica.

Vanuit Human Design bezien hebben we allen een unieke manier waarop we het beste keuzes kunnen maken die authentiek zijn en het beste aansluiten bij onze persoonlijke ontwikkeling. Het biedt een handleiding voor en optimale afstemming van je menselijke expressie op je zielen design/blauwdruk.

Soms overvalt het leven ons in haar complexiteit en raken we verstrikt in talloze afwegingen bij het nemen van beslissingen. De antwoorden liggen in onszelf besloten. Door middel van het volgen van je Human Design handleiding kun je hier makkelijk toegang tot krijgen. Het toepassen hiervan heeft een praktische en transformerende werking in je leven. Daarnaast ligt onze unieke blauwdruk binnen een bepaald type. Weten welk type dit is en welke vorm van expressie, response en strategie daar bij hoort dan ondersteunt dit je om een leven te leiden dat voor jou het meest vervullend is.

Veel mensen leven als gevolg van opvoeding en maatschappelijke conditionering tegenovergesteld aan hun ‘design’. Het toepassen van je unieke Human Design blauwdruk leidt meteen tot zichtbare resultaten.

Ter illustratie, na het ontvangen van mijn eerste Human Design reading, voelde ik tijdens de reading al meteen een zekere opluchting. Uit mijn design kwam naar voren dat het voor mij belangrijk is om te weten dat ik niet iets te ‘bewijzen’ heb. Dat werken met deadlines en tijdsdruk niet natuurlijk zijn voor mij. Dat deze een ongezonde en extra belastende weerslag hebben op mijn emotionele en fysieke gestel. Dat wil zeggen, als ik het druk heb ik juist een stapje terug moet doen en meer in de ontspanning mag gaan. Dit mag ik accepteren zonder mezelf hiervoor te veroordelen of te meten aan verwachtingen van buitenaf.

Dit is een authentiek onderdeel van mijn ‘systeem’. Bepaalde aspecten van mij behoren en behoeven niet prestatiegericht te zijn. Zet ik dit in volgens mijn ‘design dan vormt dit juist een asset en ervaar ik het niet langer als een hindernis.

Zo zijn er echter ook mensen bij wie dit specifieke aspect wel gedefinieerd is. Zij zijn juist in lijn met hun natuurlijke ‘design’ als zij bijvoorbeeld onder druk met deadlines werken, prestatiegericht bezig zijn en ervaren dat zij iets te ‘bewijzen’ hebben.

Het gaat bij human design dus niet om wat ‘goed’ of ‘slecht’ is maar om een optimale afstemming van je menselijke expressie op je zielen design. Inzicht hebben in je persoonlijke design en dat van een ander werkt heel harmoniserend omdat je rekening kunt houden met je mogelijkheden en je beperkingen. Het vergroot begrip maar laat ook zien hoe je allerlei dynamieken kunt optimaliseren.

Interesse in een reading?

Aan de hand van je persoonlijke gegevens, geboortedatum, tijd en geboorte plek (ook zonder exacte tijd is het mogelijk een degelijke analyse te maken met daarin de belangrijke sleutel elementen maar een tijdstip of tijdsindicatie geniet wel de voorkeur) maak ik een gedegen tailormade analyse waarbij ik tot in detail inzoom op jouw systeem en al deze inzichten structureer. Deze reading ontvang je in de vorm van een geluidsopname van een uur zodat je deze oneindig kunt naluisteren naar behoefte. Zodoende is een duurzame integratie gewaarborgd. Na verloop van tijd zul je nog steeds in staat zijn om tot diepere inzichten te komen aangaande je design en ook de mogelijkheden waarin je Human Design kunt toepassen en integreren in je alledaagse bestaan. Een reading is veelomvattend en de opname stelt je in staat om in je eigen tempo de informatie op je te laten inwerken. Omdat het een systeem is dat erg uitnodigt tot toepassen in de praktijk van alledag kunnen hierover juist ook praktische vragen ontstaan, je bent welkom deze aan mij te stellen als onderdeel van je reading. Dus ‘redelijke’ verdiepende detailvragen en verheldering van onduidelijkheden achteraf zijn inbegrepen. MELD JE AAN >

Lees meer over alle Human Design Readings – Custom, Extended, Family en Invocation.

Home/Start. | Lees meer over By-Share. | Lees meer over Sharon. | Workshops & Readings. | Healing Wounds / Reclaiming Energy. | Cleansing Clearing Sexual Energy. | Soul Purpose Journey. | Human Design Readings. | Human Design Tailormade (Services). | Blog. | Contact. | Privacy.