Ik herinner me…

Ik herinner me je uit de tijd dat onze lichamen geschapen waren uit vloeibaar marmer
Ondoordringbaar doch doorweven van Liefde

Ik herinner me je uit de tijd dat we vrij waren van aardse gewaden
Naakt, gedragen door hemelse muziek

Ik herinner me je uit de tijd dat waren wij als één in Allen
Herrijzend, uit stof en as zo als den Engel was, gevallen

Ik herinner me je uit de tijd waarin jij dacht dat jij mij nooit vergeten zou
Omgeven door een teder ‘Ik hou van Jou’

Ik herinner me jou uit een tijd dat jij ik was
Jij herinnert je jou in Mij.